ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Μια ακόμη επιλογή αποκατάστασης ενός δοντιού που έχετε χάσει είναι το εμφύτευμα. Η διαδικασία αποτελεί εξιδεικευμένο κλάδο της οδοντιατρικής και συνήθως οι ειδικοί που μπορούν να την αναλάβουν είναι, ένας χειρουργός στοματικών επεμβάσεων, ένας περιοδοντολόγος ή ένας προσθετολόγος.

Η διαδικασία

Αρχικά, η οδοντιατρική ομάδα εκτιμά εάν είστε ένας καλός υποψήφιος για εμφύτευμα εξετάζοντας την ποσότητα και την ποιότητα του οστού χρησιμοποιώντας ακτινογραφίες ή οδοντιατρική αξονική τομογραφία για να καθορίσουν την θέση και τον τύπο της αποκατάστασης. Αν η θέση βρίσκεται στην αισθητική ζώνη (στο μπροστινό μέρος του στόματος) και έχετε υψηλή γραμμή γέλωτος, είναι σημαντικό το εμφύτευμα να τοποθετηθεί με απόλυτη ακρίβεια.

Η τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος είναι μια χρονοβόρα χειρουργική διαδικασία. Μετά την αφαίρεση του φυσικού δοντιού, η περιοχή χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα επούλωσης περί των τριών με έξι μηνών πριν τοποθετηθεί το εμφύτευμα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου επούλωσης, το οστό αναπτύσσεται μέσα και περιμετρικά από το εμφύτευμα τιτανίου, δημιουργώντας έτσι μια στερεή υποστήριξη. Παρόλα αυτά, αν το οστό και/ή ο περιβάλλοντας ιστός δεν αναπτυχτούν στο επιθυμητό, υπάρχουν διαδικασίες μοσχευμάτων, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την αισθητική του μαλακού ιστού.

Τα εμφυτεύματα είναι ενδεδειγμένη μέθοδος για σας αν: Αν έχετε χάσει ένα ή περισσότερα δόντια και υπάρχει αρκετό οστό στην περιοχή για να δεχθεί το εμφύτευμα ή εμφυτεύματα. Αν δεν έχετε αρκετό οστό, ένα μόσχευμα οστού μπορεί να είναι η λύση στο πρόβλημα. 

Πλεονεκτήματα των εμφυτευμάτων:

  • Δεν χρειάζεται να αλλάξετε ή να τροποποιήσετε τα διπλανά δόντια.
  • Η συντήρηση τους είναι εύκολη. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα σε αυτό το είδος αποκατάστασης, εφόσον πρόκειται για μεμονωμένα δόντια και όχι ναρθηκοποιημένα όπως σε μια γέφυρα.
  • Γίνεται ισόποση κατανομή των δυνάμεων σύγκλισης (είναι λιγότερο επίπονο για τα διπλανά δόντια). 

Μειονεκτήματα των εμφυτευμάτων:

  • Μπορεί να είναι δύσκολη η ενσωμάτωσή τους από τον μαλακό ιστό, ειδικά σε περιοχές της αισθητικής ζώνης.
  • Κάποιες φορές, τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορεί να απορριφθούν, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο στο 2% των περιπτώσεων. Όταν κάτι τέτοιο συμβεί, το εμφύτευμα αντικαθίσταται από ένα άλλο, το οποίο είναι ελάχιστα μεγαλύτερο. Οι καπνιστές και οι διαβητικοί διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για κάτι τέτοιο, με το ποσοστό αποτυχίας να αυξάνεται στο 8% με 12%.

Διάρκεια ζωής: Τα εμφυτεύματα μπορεί να έχουν διάρκεια ζωής από δεκαπέντε έως και είκοσι χρόνια.