Σιγάλας Νικόλαος

DDS, MSc


 
 
Σιγάλας Νικόλαος
 
 

Σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 2013-2016 συμμετείχε στο κλινικό πρόγραμμα εξειδίκευσης της Παιδοδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει master στην Παιδοδοντιατρική.

Ερευνητικά έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη μελέτη του βρυγμού στο στοματογναθικό σύστημα των παιδιών  και τη συσχέτισή του με το γενικό άγχος και τα επίπεδα κορτιζόλης σιέλου.Επιπλέον, έχει λάβει μέρος ως ομιλητής σε πληθώρα ελληνικών και ευρωπαϊκών συνεδρίων.