ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη των υλικών και των τεχνικών της οστεοενσωμάτωσης μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε εμφυτεύματα, τα οποία φορτίζονται και χρησιμοποιούνται ως στηρίγματα άμεσα, με την τοποθέτησή τους.

Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων και την άμεση φόρτισή τους.

Πρώτα από όλα, θα πρέπει να γίνεται σωστά η αξιολόγηση του ασθενούς, ανάλογα με την ποιότητα και την ποσότητα των οστών των γνάθων.

Μια δεύτερη σημαντική παράμετρος, που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, είναι η συνεργασία του οδοντιάτρου με εξειδικευμένο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, το οποίο θα κατασκευάσει και θα επεξεργαστεί άρτια την προσθετική εργασία.

Μια τρίτη παράμετρος αφορά την ενημέρωση του ασθενούς για τον χρόνο που απαιτεί η θεραπεία (καθώς πρόκειται για μια διαδικασία που ολοκληρώνεται σε μία συνεδρία μεγάλης διάρκειας) και τη συναίνεσή του.

Οι ασθενείς στους οποίους εφαρμόζεται η τεχνική «δόντια σε μια μέρα» μπορούν να έχουν τα καινούργια τους δόντια σε 24 – 36 ώρες. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή τους, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από μαλακές τροφές, το πρώτο διάστημα μετά τη θεραπεία. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστική φροντίδα της στοματικής υγιεινής, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια του εμφυτεύματος.