ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΩΜΑΔΕΡΗΣ

 
 

Κωνσταντίνος Ψωμαδέρης

DDS, MSc


 
 
Κωνσταντίνος Ψωμαδέρης
 
 

Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Διευθυντής Β’ Τμήματος Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Α. Διευθυντής Β’ Τμήματος Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, 2015 - σήμερα
Β. Επιμελητής Α’. Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν 2014-2015
Γ. Επιμελητής Β’. Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, 2009-2014
Δ. Επικουρικός επιμελητής στο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 2007-2009
Ε. Δίοπος Ιατρός στην Γναθοχειρουργική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, 2006-2007
5. Α. Ειδικευόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», Πανεπιστημιακή κλινική Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, 2001-2004
Β. Ειδικευόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Β’ Πανεπιστημιακή κλινική Γενικής Χειρουργικής, 2000- 2001
Γ. Πτυχίο Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2007
Δ. Πτυχίο Οδοντιατρικής, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000
6. Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2013
7. Α. Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής
Β. Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής