Ελένη Μαλανδράκη


 
 
Ελένη Μαλανδράκη
 
 

Υπεύθυνη στον τομέα προμήθειας, βιοϋλικών και συντήρησης υλικοτεχνικού εξοπλισμού