ΣΙΔΕΡΑΚΙΑ

Η ορθοδοντική εφαρμόζεται όταν ένα διάστημα χρειάζεται να κλείσει ή όταν ένα δόντι χρειάζεται να μετακινηθεί. Η σύγχρονη ορθοδοντική γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε δύσκολα αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιος ασθενής υποβάλλεται σε ορθοδοντική θεραπεία, εφόσον διάφανα ορθοδοντικά σιδεράκια και ναρθηκάκια είναι πλέον στη διάθεση του ορθοδοντικού.

Η διαδικασία

Για να μετακινηθούν τα δόντια σε μια πιο επιθυμητή διάταξη, ένας ορθοδοντικός χρησιμοποιεί μια από τις παρακάτω μεθόδους: σιδεράκια ή αόρατα σιδεράκια (Invisalign). Τα σιδεράκια κολλώνται στα πρόσθια δόντια και συνδέονται μεταξύ τους με σύρματα τα οποία κατευθύνουν τα δόντια στις σωστές τους θέσεις. Τα αόρατα σιδεράκια (Invisaligns) είναι η άλλη επιλογή και πρόκειται για διαφανείς πλαστικούς ακρυλικούς νάρθηκες (τους οποίους οι ορθοδοντικοί ονομάζουν ορθοδοντικά μηχανήματα) οι οποίοι κλειδώνουν πάνω από τα δόντια. Οι νάρθηκες Invisalign αποτελούνται από διαφορετικά σετ, το ένα διαφορετικό από το άλλο και εφαρμόζονται διαδοχικά ανά δυο εβδομάδες.

Invisalign είναι ενδεδειγμένη μέθοδος για σας αν: Η κατάσταση σας περιλαμβάνει μικρές μετακινήσεις και στροφές των δοντιών. Σκεφτείτε το ως ορθοδοντική για μικρά προβλήματα. Επίσης, χρειάζεται να  είστε ενήλικας και να είναι πλήρως ανεπτυγμένες οι γνάθοι. Η μέθοδος δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά,  εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των δοντιών τους.

Τα σιδεράκια είναι ενδεδειγμένη μέθοδος για σας αν:

  • Είστε κάτω από δεκαοκτώ ετών.
  • Η περίπτωση σας είναι πιο σοβαρή. Αν υπάρχουν μεγάλα διαστήματα που πρέπει να κλείσουν ή να γίνουν μεγάλες μετακινήσεις δοντιών, χρειάζεται να εφαρμοσθεί ορθοδοντική με σταθερά ορθοδοντικά σιδεράκια.

Πλεονεκτήματα της ορθοδοντικής: Η μετακίνηση ενός δοντιού κάνει οποιαδήποτε μορφή αποκατάστασης (όψεις ρητίνης, όψεις πορσελάνης ή στεφάνες) λιγότερο αποτελεσματική. Η ορθοδοντική επιτρέπει μετακινήσεις δοντιών και κλείσιμο διαστημάτων ανάμεσα στα δόντια με τον πιο συντηρητικό τρόπο. 

Μειονεκτήματα της ορθοδοντικής: Φυσικά, σε κανέναν δεν αρέσει η ιδέα να φοράει κάτι στα δόντια του μέρα και νύχτα. Αλλά όπως σε όλες τις περιπτώσεις, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ειδικά όταν πρόκειται για ολόισια δόντια και ένα υπέροχο καινούριο χαμόγελο.

Διάρκεια ζωής:Ενώ η περίοδος διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του κάθε ασθενούς, ο μέσος χρόνος που εφαρμόζεται η ορθοδοντική είναι περίπου ένας χρόνος. Όταν τελειώσει η διαδικασία, ο ορθοδοντικός σας είναι πιθανόν να σας δώσει ένα συγκρατητικό μηχάνημα ή μια κατασκευή παρόμοια με αυτά τα ναρθηκάκια που φορούσατε κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τα οποία θα τα φοράτε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό αποφασίζεται ανάλογα με την περίσταση.