ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται, τις περισσότερες φορές, με τοπική αναισθησία στο ειδικά εξοπλισμένο ιατρείο μας εξασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή και γρήγορη τοποθέτησή τους και την ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Τα σύγχρονα τοπικά αναισθητικά προσφέρουν σίγουρη, σε βάθος και σε διάρκεια, αναισθησία και δεν είναι καθόλου επιβαρυντικά για την γενική υγεία καθιστώντας έτσι την όλη διαδικασία απολύτως ανώδυνη και ασφαλή. Η διάρκεια εξαρτάται βέβαια από τον αριθμό των εμφυτευμάτων, σε κάθε περίπτωση πάντως η ταλαιπωρία του ασθενή είναι μικρότερη από αυτήν σε αντίστοιχης διάρκειας κλασικές οδοντιατρικές πράξεις.

Ο επεμβαίνων δημιουργεί στο κόκκαλο κατάλληλες υποδοχές μέσα στις οποίες τοποθετεί τα εμφυτεύματα και συνήθως στη συνέχεια τα καλύπτει κλείνοντας τα ούλα.

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδυαστεί η αφαίρεση ενός η περισσότερων προς εξαγωγή δοντιών, με την άμεση τοποθέτηση στις θέσεις τους ενός ή περισσοτέρων εμφυτευμάτων, κερδίζοντας έτσι τους 2-3 μήνες που χρειάζονται για να επουλωθεί το οστό και να γίνει κατάλληλο και πάλι για να δεχθεί ένα εμφύτευμα.

Ανάλογα τη περίπτωση σε αυτή τη φάση μπορεί να τοποθετηθούν ειδικές βίδες επούλωσης που προεξέχουν ή ακόμα και προσωρινά δόντια που παραμένουν εκτός σύγκλεισης βέβαια για να μη μεταφέρονται μεγάλες δυνάμεις στα «θαμμένα» εμφυτεύματα που για τους επόμενους 2-4 μήνες βρίσκονται στη φάση της οστεοενσωμάτωσης.

Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενή είναι ομαλή, με ήπιο βαθμό οιδήματος (πρήξιμο) και πόνου, που ελέγχονται απολύτως με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και υποχωρούν πλήρως μέσα σε 4-5 μέρες.

Σε περιπτώσεις περιπλοκότητας της διαδικασίας και κατά συνέπεια μεγάλης διάρκειας είτε σε περιπτώσεις αυξημένου άγχους του ασθενή, η επέμβαση μπορεί να γίνει με τη βοήθεια μέθης ή ακόμα και γενικής αναισθησίας, πάντα σε κλινικό περιβάλλον.